წიგნი ოთახი
დაჯავშნა განსახლების

captcha
მიუთითეთ თქვენი კონტაქტები

თბილისში მესამე სასტუმრო Reikartz იხსნება

ფასდაკლება თბილისში ხანგრძლივი ყოფნისთვის

Reikartz წარმოადგენს პირველ სასტუმროს თურქეთში!

საქართველოში განთავსება და ტური 20% ფასდაკლებით

ჩვენ დავამცირებთ ფასს ღირებულების 20%-ით Booking


ქსელის წესები

განსახლების პირობები

 1. ოთახი მზად იქნება თქვენი ჩამოსვლისთვის შემოსვლის დღეს, 14:00 საათიდან.
 2. ანგარიშსწორების საათი: 12:00 გასვლის თარიღით.
 3. გადახდა ხდება ყოფნის დღე-ღამეში ანგარიშსწორების დროის მიხედვით.
 4. ოთახის ღირებულებაში შედის საუზმე სასტუმროს რესტორანში.
 5. დღე-ღამეზე ნაკლები ყოფნის შემთხვევაში, გადახდა ხდება სრული ანგარიშსწორების დღე-ღამისთვის დადგენილი შემოსვლის დროის და ანგარიშსწორების საათის შესაბამისად.
 6. სასტუმროში ყოფნის ხანგრძლივობის შემცირების გამო დაჯავშნილ პერიოდთან შედარებით ადრე გასვლის შემთხვევაში, სტუმარი იღებს ვალდებულებას აცნობოს სასტუმროს დღე-ღამეში ყოფნის ხანგრძლივობის ასეთი შემცირების შესახებ და გადაიხადოს ჯარიმა ყოფნის დღე-ღამის ოდენობის და გადაიხადოს რეალურად გაწეული სასტუმროს მომსახურებისთვის.
 7. ოთახის ღირებულება მოყვანილია გადასახადების ჩათვლით.
 8. სასტუმროს ოთახი სტუმარს ეძლევა პასპორტის ან სხვა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის, ასევე სტუმრის რეგისტრაციის ბარათის შევსების და ხელმოწერის შემთხვევაში.

ძვირფასო სტუმრებო! COVID-19 ვირუსული ინფექციის გავრცელების პროფილაქტიკის მიზნით, გთხოვთ, დაიცვათ სასტუმროში ქცევის წესები სანიტარიული და ჰიგიენური რეკომენდაციების დაცვით.

დამატებითი გადასახადი

 1. ბავშვები 5 წლამდე მშობლებთან ერთად ერთ ოთახში უფასოდ განთავსდებიან დამატებითი ადგილის გარეშე. ოთახში დამატებით ადგილის 5 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებისა და მოზრდილების განთავსება ფასიანია სასტუმროს ფასების სიის მიხედვით. ღირებულება შეგიძლიათ იხილოთ სასტუმროსთან ან ცენტრალურ დაჯავშნის განყოფილებასთან დაკავშირებით, ასევე დაჯავშნის მოდულის საშუალებით reikartz.ge ვებ-გვერდზე.
 2. სტუმარს უფლება აქვს მოიწვიოს სტუმრები თავის ოთახში 07:00 საათიდან 23:00 საათამდე. თუ სტუმარი დარჩა ოთახში 23:00 საათის შემდეგ, სტუმარმა უნდა გადაიხადოს სხვაობა ორადგილიან და ერთადგილიან განთავსებას შორის, თუ ოთახში მხოლოდ ერთი სტუმარი ცხოვრობდა, და თანხა სასტუმროს ფასების სიის მიხედვით, თუ ორი სტუმარი უკვე დარეგისტრირდა ოთახში.
 3.  სტუმარი ვალდებულია აუნაზღაუროს სასტუმროს ზარალი სასტუმროს ქონების დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, ასევე პასუხისმგებელია მის მიერ მოწვეული პირების მიერ გამოწვეულ დარღვევებზე. ზიანის ოდენობას ადმინისტრაცია ადგენს.

ჩვენთან არ ეწევიან

 1. კომპანიის „Reikartz Grup Otel“-ის შენობებში სასტუმროების ტერიტორიაზე აკრძალულია თამბაქოს ნაწარმის (მათ შორის ელექტრონული სიგარეტის თამბაქოს შემადგენლობის) მოწევა  საქართველოს კანონი  თამბაქოს კონტროლის შესახებ   მე-10 მუხლის თანახმად.
  აკრძალულია თამბაქოს შემადგენლობის გარეშე ელექტრონული სიგარეტის  მოწევა  კომპანია „Reikartz Grup Otel“-ის განთავსების წესებით თანახმად.
 2. თამბაქოს ნაწარმის აკრძალულ ადგილებში მოწევისთვის გათვალისწინებულია ჯარიმა შერჩეული ოთახის კატეგორიის ღირებულების 50%-ის ოდენობით დღეღამეში.

ადრეული შემოსვლა / გვიან გასვლა

 1. ადრეული შემოსვლა 00:00-დან 06:00 საათამდე დამატებით გადაიხდება ოთახში ერთი დღეღამის ღირებულების 100%-ის ოდენობით (ფასში შედის საუზმე).
 2. ადრეული შემოსვლასვლა 06:00-დან 14:00 საათამდე - ოთახში დღეღამის ღირებულების 50% (ფასში შედის საუზმე).
 3. გვიან გასვლა 13:00 საათის შემდეგ და 23:00 საათამდე გადაიხდება დამატებით საათში ერთი დღეღამის ყოფნის ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

გადახდის პირობები

 1. განთავსების გადახდა უნდა განხორციელდეს შემოსვლისას ან შემოსვლამდე. გადახდა შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით, საკრედიტო ბარათით და ა.შ.
 2.  ვებგვერდზე განხორციელებულ პირად ჯავშნებს თავდაპირველად არაგარანტირებული სტატუსი აქვს. არაგარანტირებული ჯავშნები მოქმედებს სასტუმროში შემოსვლის წინა დღის 18:00 საათამდე. სასტუმრო იტოვებს უფლებას გააუქმოს არაგარანტირებული დაჯავშნა დაგვიანებული გადახდის შემთხვევაში.
 3. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი დაჯავშნა გარანტირებული განახორციელოთ საბანკო ბარათით გადახდით 1 დღე-ღამის ღირებულების, ტურისტული გადასახადის განაკვეთის ოდენობით. თუ სასტუმროში არ დარეგისტრირდებით ან გააუქმებთ დაჯავშნას სასტუმროში შემოსვლამდე 24 საათით ადრე, წინასწარი გადახდის თანხა არ ბრუნდება.
 4.  სასტუმროს ოთახის დაჯავშნის დადასტურებით, სტუმარი იღებს და ეთანხმება ზემოაღნიშნულ პირობებს, მათ შორის დაკვეთის გაუქმების და გამოუცხადებლობის შემთხვევაში მოქმედ წესებს.
 5.  ფასები მითითებულია ლარში. საცხოვრებლის გადახდა ხდება ლარში. ჩვენ ვიღებთ გადახდას ნაღდი ანგარიშსწორებით, საბანკო გადარიცხვით ან საერთაშორისო გადახდის სისტემების საბანკო ბარათებით: Visa, MasterCard, American Express და ა.შ.

ჯავშნის გაუქმება

 1. სასტუმროში შემოსვლამდე 24 საათით ადრე (შემოსვლის თარიღიდან) ჯავშნის გაუქმება უფასოა. 
 2. ჯავშნის გაუქმება შეგიძლიათ ელექტრონული ფოსტით reservation@reikartz.ge 
 3. სასტუმროში შემოსვლამდე 24 საათით ნაკლებ დროში (შემოსვლის თარიღიდან) დაჯავშნის გაუქმების შემთხვევაში, ან არშემოსვლის შემთხვევაში, წინასწარი გადახდის თანხა არ ბრუნდება და ითვლება ჯარიმად.

სასტუმროში აკრძალულია

 1. გამოიტანოთ რესტორნიდან ჭურჭელი, დანაჩანგალი, საკვები და სასმელები რესტორნის ადმინისტრაციასთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე.
 2. შემოტაინოთ და შეინახოთ სასტუმროში (ოთახში) ადამიანის სიცოცხლისთვის საშიში ნივთიერებები, მასალები და ნივთები.
 3. ოთახში დატოვოთ უცხო პირები (პირები, რომლებმაც არ შეავსეს ან ხელი არ მოაწერეს სტუმრის რეგისტრაციის ბარათს), ასევე მიეცეთ მათ ოთახის გასაღები.
 4. გამოიყენოთ ელექტრო გამათბობლები, რომლებიც არ შედის ოთახის აღჭურვილობაში.
 5. გამოიყენოთ სასტუმროს და ოთახის აღჭურვილობა სხვა მიზნებისთვის.
 6. დაარღვიოთ მცხოვრები სტუმრების სიმშვიდე 22:00 საათის შემდეგ და 08:00 საათამდე.
 7. მოიტანოთ და შეინახოთ სასტუმროს ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი, გაზის, პნევმატური და სხვა სახის იარაღი, სპეციალური მოწყობილობები, საბრძოლო მასალა, მოწყობილობები და ვაზნები მათთვის. თუ სტუმარს აქვს იარაღი, სპეციალური საშუალებები, საბრძოლო მასალა და ვაზნები მათთვის, სასტუმროს უფლება აქვს უარი თქვას განსახლებაზე.

განთავსება ცხოველებთან

 1. ცხოველებთან რომლებთანაც დაშვებულია განთავსება Reikartz Grup Otel ქსელის ყველა სასტუმროში მიეკუთნის მხოლოდ არასაბრძოლო ჯიშების მცირე ძაღლები. სასტუმრო იტოვებს უფლებას უარი თქვას სტუმრის ცხოველთან განთავსებაზე.
 2. სასტუმროში ცხოველების განთავსება დასაშვებია არაუმეტეს ორი ოდენობით ერთ ოთახში. თითოეული ცხოველის ცხოვრების ღირებულება შეადგენს 1 დღე–ღამის ღირებულების ერთ ადგილიანი განსახლების 50% (სტუმარის ყოფნის ხანგრძლივობის მიუხედავად).
 3. სასტუმროში ცხოველებით მისულ სტუმრებს უნდა ჰქონდეთ ცხოველის პასპორტი და ვეტერინარის სერთიფიკატი ყველა ვაქცინაციის ჩანაწერით, რომელიც ჩაუტარდა ცხოველს.
 4. ცხოველებთან განთავსება დაშვებულია სასტუმროს ადმინისტრაციასთან წინასწარი შეთანხმებით და მხოლოდ გარკვეულ ოთახებში.

დამატებითი ინფორმაცია

თუ RHM Georgia LLC არის მესამე პირების სასტუმროს მომსახურების განხორციელების აგენტი ამა თუ იმ Reikartz Grup Otel ქსელის სასტუმროში, მმართველი კომპანია მიუთითებს ამ ინფორმაციას სასტუმროს მომსახურების გადახდის ინვოისში. ამავე დოკუმენტში მმართველი კომპანია აღნიშნავს პრინციპალს - პირს, რომლის სახელით და მისი დავალებით მოქმედებს აგენტი და უშუალოდ უწევს მომხმარებლებს სასტუმრო მომსახურებას.

მთავარი ქსელის წესები