წიგნი ოთახი
დაჯავშნა განსახლების

captcha
მიუთითეთ თქვენი კონტაქტები

თბილისში მესამე სასტუმრო Reikartz იხსნება

ფასდაკლება თბილისში ხანგრძლივი ყოფნისთვის

Reikartz წარმოადგენს პირველ სასტუმროს თურქეთში!

საქართველოში განთავსება და ტური 20% ფასდაკლებით

ჩვენ დავამცირებთ ფასს ღირებულების 20%-ით Booking


კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების RHM GEORGIA LLC-ს კონფიდენციალურობის დებულება 

ბოლო განახლება: 2018 წ. 1 აპრილს

RHM Georgia LLC -ს კონფიდენციალურობის დებულება (შემდგომში „დებულება“) ვრცელდება RHM Georgia LLC (შემდგომში RHM Georgia LLC) და ყველა სასტუმროზე, რომელიც გაერთიანებულია Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის ქვეშ (შემდგომში ერთობლივად - „Reikartz Grup Otel“ , "ჩვენ" ან "ჩვენ"). მთელ მსოფლიოში, Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის ქვეშ მყოფი სასტუმროების სტუმრები უზრუნველყოფილნი არიან უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით, პროდუქტებით და საცხოვრებელი პირობებით. ჩვენ დიდ პატივს ვცემთ თქვენ ბიზნესს და ვაფასებთ თქვენ ნდობას. ჩვენ გვესმის კონფიდენციალურობის მნიშვნელობა. ამიტომ, ჩვენ შევიმუშავეთ ეს დებულება, რათა განვმარტოთ ჩვენი წესები პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მიიღება სიტყვიერად ან წერილობით ან მოწოდებული საიტის მონახულებით, ჩვენს სასტუმროების ან სხვა წყაროებიდან. იმისდა მიუხედავად, რომ ეს დებულება აჯამებს მთელ მსოფლიოში Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის ქვეშ მყოფი სასტუმროებში მიღებულ წესებს, იცვლება ადგილობრივი კანონები და ზოგიერთ იურისდიქციაში შეიძლება იყოს შეზღუდვები ჩვენს მოღვაწეობაზე მონაცემთა დამუშავებაზე (მაგალითად, იურისდიქციის შესაბამისად ზოგიერთ ქვეყანაში თქვენ უნდა გასცეთ თქვენი აშკარა თანხმობა მარკეტინგული შეტყობინებებების მისაღებად). ამიტომ, ჩვენი ფაქტობრივი წესები ამ იურისდიქციაში შეიძლება იყოს უფრო შეზღუდული, ვიდრე აღწერილია ამ დებულებაში, რათა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ მოთხოვნებს. თუ თქვენ ხართ ევროპის ეკონომიკური ზონის (ეეზ) რეზიდენტი, გთხოვთ, წაიკითხოთ ამ დებულების დანართი 1 დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ იყენებს RHM Georgia LLC თქვენს პერსონალურ მონაცემებს.


ჩვენი ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის გამოყენებით და/ან ამ დებულებაზე დათანხმებით, თქვენ გესმით და ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების შეგროვებას და გამოყენებას ამ დებულებაში მოცემული ინფორმაციის შესაბამისად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს პოლიტიკა არ ვრცელდება პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე მესამე მხარის კომპანიებისა და სერვისის პროვაიდერების დავალებით ან სახელით, ასევე კომპანიების, რომლებიც სთავაზობენ ყოვლისმომცველ სამოგზაურო მომსახურების ორგანიზებას, მარკეტინგულ პარტნიორებს ან კორპორატიულ კლიენტებს.

Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის პორტფოლიოში შემავალი სასტუმროები არის სასტუმროები, რომლებიც შეგიძლიათ იპოვოთ, დაწკაპვით ბმულები https://reikartz.com და https://reikartz.ge

1. პერსონალური ინფორმაცია შეგროვებული RHM Georgia LLC -ს მიერ

შპს "RHM GEORGIA" აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს სტუმრებთან და სხვა საკონტაქტო პირებთან ურთიერთობისას, როგორც ბიზნესის წარმოებისას, ასევე პროგრამების ფარგლებში. ასეთი პირადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს: თქვენს სახელს/გვარს, საფოსტო მისამართს, ბილინგის მისამართს, ელექტრონული ფოსტის მისამართს, ტელეფონის ნომერს, ჯავშნის ინფორმაციას, განსახლების ან სასტუმროში ვიზიტის შესახებ; ინფორმაციას ლოიალურობის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ; ინფორმაციას კონკურსებში, გათამაშებაში ან მარკეტინგულ პროგრამებში მონაწილეობის შესახებ (მაშინაც კი, თუ ჩვენს ერთ-ერთ სასტუმროში არ იმყოფებით); ინფორმაცია შეძენილი პროდუქციის ან მომსახურების შესახებ; პირადი მონაცემები: მოქალაქეობა, შემოსავლის დონე, პასპორტის ნომერი, პასპორტის გაცემის ადგილი და თარიღი; მოგზაურობის მონაცემები; გადახდის ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი გადახდის ბარათის ნომერი და სხვა დეტალები, ასევე ავთენტიფიკაციის ინფორმაცია და სხვა ანგარიშის და ანგარიშის ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია მობილურ ანგარიშებთან; ინფორმაცია თქვენი პრეფერენციების შესახებ ოთახის არჩევისას; მონაცემებს მარკეტინგული ინფორმაციის რაოდენობის შესახებ, რომლის მიღებაც გსურთ; ინფორმაცია მანქანების შესახებ, რომლებითაც შეგიძლიათ ჩვენს სასტუმროებში მისვლა; მიმოხილვები და მოსაზრებები ჩვენი ბრენდების ან სასტუმროების შესახებ (თუ იდენტიფიცირებულია ან დაკავშირებულია თქვენთან); შეკვეთილი მომსახურების პაკეტები სასტუმროს დაჯავშნის ჩათვლით; ჯგუფები, რომლებთანაც დაკავშირებული ხართ სასტუმროში ყოფნის დროს; ლოიალურობის პროგრამაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით მოწოდებული ინფორმაცია; თქვენს მიერ მოწოდებული ან ჩვენს მიერ მიღებული სხვა სახის ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

RHM Georgia LLC -ს შეუძლია მოითხოვოს ტურისტული ჯგუფის დეტალები, პროგრამის წევრების სახელებისა და ოთახების ჩათვლით. ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია საუბრებთან, მათ შორის ზარების აღრიცხვის ან მონიტორინგის, სხვა ტიპის კომუნიკაციის საშუალებით მიღებული შეტყობინებების (მაგალითად: აპლიკაციების ან SMS შეტყობინებების მეშვეობით მიღებული შეტყობინებები), რომლებიც დაკავშირებულია მომხმარებლის მომსახურებასთან ხარისხის კონტროლისა და ტრენინგის მიზნებისთვის. გარდა ამისა, ქვემოთ მოცემულია შემთხვევები, როდესაც RHM Georgia LLC საჭიროებს დამატებით პერსონალურ ინფორმაციას.

 • მონაწილეობა Reikartz Club, Reikartz Priority Guest, Reikartz Corporate Guest და Reikartz Business ლოიალურობის პროგრამებში.
 • განსაკუთრებით ჩვენი რეგულარული სტუმრებისთვის და კორპორატიული კლიენტებისთვის, ჩვენ შევიმუშავეთ ლოიალურობის 4 პროგრამა, რომელიც აკმაყოფილებს ყველაზე მომთხოვნი სტუმრების საჭიროებებსაც კი: Reikartz Club, Reikartz Priority Guest, Reikartz Corporate Guest და Reikartz Business. ლოიალურობის თითოეული პროგრამა გთავაზობთ განსაკუთრებულ პირობებს და მაქსიმალურ სარგებელს არა მხოლოდ ტურისტებისთვის, რომლებიც ირჩევენ ჩვენს ქსელში არსებულ სასტუმროებს დასვენების ადგილად, არამედ კორპორატიულ კლიენტებსაც, რომლებიც აფასებენ რეგისტრაციის ოპერატიულობას და გამოყენების სიმარტივეს. თუ თქვენ მონაწილეობთ ლოიალურობის პროგრამებში, RHM Georgia LLC აგროვებს ინფორმაციას ლოიალურობის პროგრამებში მონაწილეობისთვის: თქვენი სახელი, სქესი, პირადი და სამუშაო საკონტაქტო ინფორმაცია, თანამდებობა, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ქვეყანა და ქალაქი, კომპანიის სახელი; ინფორმაცია თქვენი ანგარიშის შესახებ და ლოიალურობის პროგრამების რეგისტრაციის მონაცემები; ინფორმაცია, გამოხმაურება ან კონტენტი, რომელსაც თქვენ აწვდით თქვენს მარკეტინგულ პრეფერენციებთან დაკავშირებით, გამოკითხვებში, გათამაშებებში, კონკურსებში ან სარეკლამო შეთავაზებებში ჩვენს ვებსაიტებზე ან აპლიკაციებში, ისევე როგორც ამ ტიპის ინფორმაცია მესამე პირების შესახებ; ინფორმაცია, რომელიც შეგროვებულია სასტუმროში ყოფნისას ან საჯარო ადგილებში ვიდეოთვალთვალის სისტემების, ინტერნეტ სისტემების (მათ შორის, უკაბელო ქსელების, რომლებიც აგროვებს მონაცემებს თქვენი კომპიუტერის ან მობილური მოწყობილობის, ან თქვენი მდებარეობის შესახებ), გასაღები-ბარათების და სხვა სისტემებისა და ტექნოლოგიების უსაფრთხოების მეშვეობით; ვებგვერდის გამოყენებისას შეგროვებული ინფორმაცია; საკონტაქტო დეტალები და სხვა შესაბამისი ინფორმაცია კორპორატიული კლიენტებისა და სერვისის პროვაიდერების თანამშრომლების, ასევე სხვა პირების შესახებ, ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ.
 • კვლევები. კვლევების დროს RHM Georgia LLC-ს შეიძლება დასჭირდეს დემოგრაფიული ინფორმაცია ან სხვა პერსონალური ინფორმაცია.
 • ინფორმაციის შეგროვება სასტუმროში. ზოგჯერ, ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, RHM Georgia LLC იძულებულია მოგთხოვოთ დამატებითი პერსონალური ინფორმაცია სასტუმროში რეგისტრაციისა და შემოსვლისას. სასტუმროებში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ვიდეოთვალთვალის სისტემა და უსაფრთხოების სხვა ზომები, რათა გადავიღოთ და შევინახოთ სტუმრების და ვიზიტორების სურათები საჯარო ადგილებში, ისევე როგორც ინფორმაცია თქვენს მდებარეობასთან დაკავშირებით ჩვენს სასტუმროებში (გასაღები- ბარათების და სხვა მოწყობილობების მეშვეობით). ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ვიდეო უსაფრთხოების სისტემები და სხვა ტექნოლოგიები, რომლებიც ჩაწერენ ხმას ან ვიდეოს, რათა დავიცვათ ჩვენი თანამშრომლები, სტუმრები და ვიზიტორები ჩვენს სასტუმროებში, კანონით ნებადართულ შემთხვევებში. გარდა ამისა, შესაძლოა დაგვჭირდეს დამატებითი ინფორმაცია სასტუმროში რიგი სერვისების უზრუნველსაყოფად: SPA ცენტრის მონახულება, ღონისძიებების ორგანიზება.
 • ღონისძიების პროფილები. ღონისძიების დაგეგმვისას RHM Georgia LLC აღრიცხავს ღონისძიების ან შეხვედრის დეტალებს, თარიღს, სტუმრების რაოდენობას, ოთახების აღწერილობას. კორპორატიული ღონისძიებების გამართვისა ჩვენ გვჭირდება ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ: დასახელება, წლიური ბიუჯეტი, დაფინანსებული ღონისძიებების რაოდენობა წელიწადში. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ინფორმაციას სტუმრების შესახებ, რომლებიც თქვენი ჯგუფის წევრები არიან ან მონაწილეობას იღებენ ღონისძიებაში. თუ ჯგუფის შემადგენლობაში გვესტუმრებით, ჩვენ შეიძლება გვქონდეს ჯგუფის მიერ მოწოდებული თქვენი პირადი ინფორმაცია და შეიძლება დაგიკავშირდეთ ჯგუფში თქვენი ყოფნის ან ღონისძიებაში მონაწილეობის შედეგების საფუძველზე, თქვენი შეხედულებისამებრ, კანონით დაშვებულ შემთხვევებში. თუ თქვენ გვესტუმრებით ღონისძიების ფარგლებში, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ჩვენ შეიძლება მივაწოდოთ თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაცია ღონისძიების ორგანიზატორებს. თუ თქვენ აწყობთ ღონისძიებას, ჩვენ ასევე შეიძლება გავუზიაროთ ინფორმაცია თქვენი ღონისძიების შესახებ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებს, რომლებსაც შეუძლიათ შესთავაზონ სერვისები ღონისძიებისთვის, სადაც ეს კანონით ნებადართულია.
 • სოციალური ქსელები. თუ გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა RHM Georgia LLC -ს მიერ სოციალურ ქსელებში გამართულ ღონისძიებებსა და აქციებში, შეიძლება დაგჭირდეს გარკვეული ინფორმაცია თქვენი სოციალური ქსელის ანგარიშიდან: მდებარეობა, რეგისტრაცია სასტუმროებში, მონაწილეობა ღონისძიებებში, ინტერესები, ფოტოები, სტატუსის ცვლილებები და მეგობრების სია. RHM Georgia LLC -მ ასევე შეიძლება დაუშვას თქვენი მონაწილეობა კონკურსებში ფოტოების მიწოდებით, მაგალითად, გადაღებული ჩვენთან ყოფნის დროს, რომელიც შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ სოციალურ მედიაში ხმის მიცემის, ჩვენების ან სხვა აქციებში მონაწილეობის მისაღებად.

გარდა ინფორმაციის, რომელსაც RHM Georgia LLC იღებს თქვენგან უშუალოდ, ჩვენ ასევე შეიძლება შევქმნათ ინფორმაცია თქვენს შესახებ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ან ჩვენ მიერ შეგროვებული სხვა ინფორმაციის საფუძველზე.

2. RHM Georgia LLC -ს მიერ მიღებული პერსონალური ინფორმაცია მესამე მხარის კომპანიებისგან

RHM Georgia LLC -მ შეიძლება ასევე მიიღოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ მესამე პირებისგან, მათ შორის ინფორმაცია ტურისტული ოპერატორებისა და ტურისტული აგენტების, გადახდის ბარათების მომსახურების კომპანიებისა და სხვა პარტნიორებისგან, სოციალური ქსელებიდან, თქვენი პარამეტრების შესაბამისად ამ სერვისებთან დაკავშირებით, ასევე სხვა მესამე მხარის წყაროები, რომლებმაც შეიძლება მოგვაწოდონ ინფორმაცია თქვენს შესახებ კანონით. RHM Georgia LLC -ს შეუძლია გამოიყენოს და მიაწოდოს ეს ინფორმაცია (ასევე გააერთიანოს იგი თქვენს შესახებ არსებულ სხვა მონაცემებთან) ამ დანართში მითითებული მიზნებისთვის.

3. თქვენს მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაციის RHM Georgia LLC -ს მიერ გამოყენება

RHM Georgia LLC იყენებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს სხვადასხვა გზით, მათ შორის იმ სერვისების უზრუნველსაყოფად და პერსონალიზებისთვის, რომელსაც თქვენ ითხოვთ და მოელით ჩვენგან, რათა შემოგთავაზოთ უმაღლესი დონის მომსახურება, რასაც მოელით თქვენს ოთახში და ჩვენს ქსელში არსებულ ყველა სასტუმროში, ლოიალურობის პროგრამების, პირდაპირი მარკეტინგისა და გაყიდვების მართვა, როგორც ქვემოთ დეტალურათ მოცემულია. თქვენი მონაცემების დამუშავებამდე ჩვენ მივიღებთ თქვენს თანხმობას, თუ ეს საჭიროა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
შპს RHM Georgia ვალდებულია შეაგროვოს გარკვეული მონაცემები, მათ შორის თქვენი სახელი/გვარი, მისამართი, ბილინგის ინფორმაცია და ზოგიერთ ქვეყანაში - სამოგზაურო დოკუმენტის ინფორმაცია თქვენი ჯავშნის დასამუშავებლად. თუ უარს იტყვით საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაზე, ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენი ჯავშნის დასრულებას.

 • ლოიალურობის პროგრამების წევრები Reikartz Club, Reikartz Priority Guest, Reikartz Corporate Guest და Reikartz Business. თუ თქვენ ხართ Reikartz Club, Reikartz Priority Guest, Reikartz Corporate Guest და Reikartz Business ლოიალურობის პროგრამების წევრი, RHM Georgia LLC იყენებს თქვენს მონაცემებს ლოიალურობის პროგრამების იდენტიფიკაციისთვის, მართვისთვის, რათა უზრუნველყოს ინდივიდუალური მიდგომა ჩვენი სერვისების მეშვეობით ახალი ამბების გადასაცემად, სარეკლამო და საქმიანი მასალები "RHM Georgia LLC "-ს სხვადასხვა სერვისებზე, ასევე ინტერნეტით, ელექტრონული ფოსტით, მობილური მოწყობილობებით და სარეკლამო მედიის საშუალებების, ასევე ჩვენს ვებ-გვერდზე, აპლიკაციებში მოწოდებული რეკლამისა და კონტენტის პერსონალიზებისთვის. და ჩვენი მომხმარებელთა მხარდაჭერის სერვისის მეშვეობით, თქვენი პრეფერენციების შესაბამისად კომუნიკაციის გზასთან დაკავშირებით.

RHM Georgia LLC ასევე იყენებს თქვენს მონაცემებს ლოიალურობის პროგრამებში მონაწილეობის შემთხვევაში, რათა: 

- უზრუნველყოს გააქტიურება, საბარათე პროდუქტების პერსონალიზებული ფუნქციონირება და ლოიალურობის პროგრამების პირობების გამოყენება პორტფოლიოში შემავალ Reikartz Grup Otel ბრენდის ქოლგის სასტუმროებში დაჯავშნისა და განთავსებისას:
- უზრუნველყოს უფრო პერსონალიზებული სერვისი, მათ შორის მესამე პირის ინფორმაციისა და სერვისების მიწოდება (მაგალითად, დამატებითი სერვისები სასტუმროებში, ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების ვიზიტები და ტრანსფერების ორგანიზებისა და გადაცემის შესაძლებლობა);
- ჩაატაროს ბაზრის კვლევა, გამოკითხვები, რათა დადგინდეს თქვენი კმაყოფილების დონე სერვისის ხარისხით და ჩვენი მომხმარებლებისთვის მომსახურების უმაღლესი ხარისხის უზრუნველსაყოფად;
- მიზნობრივი მარკეტინგის განხორციელება და სარეკლამო კამპანიების ორგანიზება; 
- უპასუხოს მოთხოვნებს ინფორმაციისა და მომსახურების შესახებ, მათ შორის მესამე მხარის (მაგალითად, რესტორნების ან სატრანსპორტო კომპანიების) მომსახურებებს; 
- უზრუნველყოს თქვენი უსაფრთხოება და დაცვა სასტუმროში, ასევე პერსონალის და სასტუმროს სხვა სტუმრების უსაფრთხოება და დაცვა;
- შეინახოს ზოგადი დოკუმენტაცია;
- უზრუნველყოს კანონმდებლობისა და მათ შესაბამისად მიღებული წესების მოთხოვნათა შესაბამისობა;
- უზრუნველყოს ახალი პროდუქტებისა და სერვისების ტესტირების, შეფასების და დანერგვის შესაძლებლობა. 

 • სერვისების ადმინისტრირება. RHM LLC Georgia იყენებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას იმ პროგრამების ადმინისტრირებისთვის, რომლებშიც თქვენ მონაწილეობთ, მათ შორის, თქვენი ანგარიშის შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველყოფის ჩათვლით, როგორიცაა ბონუსების ბალანსი და შეთავაზებები, რომლებზეც უფლება გაქვთ; შეასრულოს მომსახურება, რომელიც არის ასეთი პროგრამის ნაწილი; შექმნას პირდაპირი კავშირი Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულ სასტუმროებს და Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულ სასტუმროებს და თქვენ შორის; და აგრეთვე მონაცემთა შეგროვების პროცესის გამარტივება.
 • საქმიანი შეხვედრებისა და ღონისძიებების ორგანიზება. RHM Georgia LLC -მ შესაძლოა გამოიყენოს პერსონალური ინფორმაცია, რათა მოგაწოდოთ დეტალები მომავალი შეხვედრებისა და ღონისძიებების შესახებ.
 • მარკეტინგი და კომუნიკაცია. სადაც ნებადართულია, RHM Georgia LLC -ს შეუძლია გამოიყენოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, რათა მოგაწოდოთ ან შემოგთავაზოთ გამოწერებიშეტყობინების, სარეკლამო აქციებსა და სპეციალურ შეთავაზებებზე და სხვა მარკეტინგულ შეტყობინებებზე თქვენი მითითებული საკომუნიკაციო პრეფერენციების შესაბამისად. ჩვენ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას თქვენი ყოფნის დროს შეტყობინებების გასაგზავნად, ანგარიშის შეტყობინებებს, ჯავშნების დასადასტურებლად, მარკეტინგული შეტყობინებების გასაგზავნად და გამოკითხვების, გათამაშების, პრიზების გათამაშებისა და სხვა კონკურსების ჩასატარებლად. ჩვენ შეიძლება მოგაწოდოთ ეს შეტყობინებები ელექტრონული ფოსტით, რეგულარული ფოსტით, ონლაინ რეკლამით, სოციალური მედიით, ტელეფონით, ტექსტური შეტყობინებებით (მათ შორის SMS და MMS), push-შეტყობინებები, აპლიკაციების შეტყობინებები და სხვა საშუალებები (მათ შორის, შეტყობინებების გაგზავნა სასტუმროში, მაგალითად, თქვენს ოთახში სატელევიზიო სისტემის გამოყენებით). თქვენი თანხმობით, ჩვენ ასევე ვიყენებთ მომხმარებლის კონტენტს (როგორიცაა ფოტოები) სოციალური ქსელებიდან საჩვენებელი რეკლამების გასაგზავნად, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე და აპლიკაციებზე. ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენი გადახდის ბარათის შესახებ, რომელიც შეიძლება დაემატოს პერსონალურ ინფორმაციას და გამოვიყენოთ ჩვენი ან ჩვენი ბიზნეს პარტნიორების მიერ თქვენი ბარათის ტიპის დასადგენად. ჩვენ ასევე შეიძლება ვითანამშრომლოთ მესამე მხარის კომპანიებთან, რათა გავარკვიოთ, ისარგებლა თუ არა ჩვენი საიტის ვიზიტორმა გადახდის ბარათთან დაკავშირებული თანხის დაბრუნების შეთავაზებით, და მივაწოდოთ ვიზიტორებს რეკლამა და ინფორმაცია, სადაც განმარტავს, თუ როგორ ისარგებლონ ამ შეთავაზებით მათი ყოფნის დროს სასტუმროში რომელიც შედის Reikartz Grup Otel-ს ბრენდების პორტფოლიოში. 
 • მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. RHM Georgia LLC -მ შესაძლოა გამოიყენოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, რათა ჩვენი საიტი, პროდუქტები და სერვისები იყოს თქვენთვის საინტერესო. ჩვენ ასევე ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას, რათა მოგაწოდოთ მომსახურების მოსალოდნელი დონე თქვენს ოთახში და ჩვენს ქსელის ყველა სასტუმროში.
 • მონაცემთა სისწორე, ანალიტიკა და პერსონალიზაცია. RHM Georgia LLC -მ შესაძლოა გააერთიანოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მესამე მხარის წყაროებიდან მოპოვებული მონაცემებთან სისტემატიზაციის და ანალიზის მიზნით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ინფორმაციას მესამე მხარის წყაროებიდან, რათა უზრუნველვყოთ უფრო მაღალი დონის მომსახურება თითოეული სტუმრისადმი ინდივიდუალური მიდგომით. მაგალითად, თუ თქვენ დაუკავშირდით ჩვენს სერვისებს სოციალური მედიის სერვისებით ან სხვა ანგარიშებით, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია, რათა მოგაწოდოთ უფრო თბილი და პერსონალური მიდგომა, ან მივაწოდოთ იგი მესამე მხარის კომპანიებს და გამოვიყენოთ იგი ამ დებულების ნებისმიერი პუნქტის თანახმათ.

4. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც RHM Georgia LLC აწვდის მესამე მხარის კომპანიებს

იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ უმაღლესი დონის მომსახურება თქვენი მოლოდინების შესაბამისად, RHM Georgia LLC შეიძლება გადასცეს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია სასტუმროებს, გაერთიანებულ Reikartz Grup Otel-შიბრენდის ქოლგის ქვეშ, ჩვენს სერვის პროვაიდერებს, მესამე მხარის კომპანიებს და სხვა მესამე მხარეებს, როგორც ეს ქვემოთ არის ახსნილი:

 • სასტუმროები გაერთიანებული Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის ქვეშ, მართული სასტუმროების ჩათვლით. RHM Georgia LLC - მ შეიძლება მიაწოდოს პერსონალური ინფორმაცია Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულ სასტუმროებს, ისევე როგორც ჩვენს მენეჯმენტში დაქვემდებარებული სასტუმროების მფლობელებს, რათა მათ ინდივიდუალურად ან ერთობლივად გამოიყენონ პერსონალური ინფორმაცია თქვენთვის მომსახურების გაწევისთვის, უზრუნველყონ ინდივიდუალური მიდგომა, მომსახურება და ზემოთ აღწერილი მიზნებისთვის. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ შევწყვეტთ სასტუმროს მართვას, მფლობელს ვაწვდით გარკვეულ ინფორმაციას ამ სასტუმროს წარსული და მომავალი სტუმრების შესახებ.
 • ჯგუფური ღონისძიებები ან შეხვედრები. თუ თქვენ იმყოფებით ერთ-ერთ სასტუმროში, რომელიც გაერთიანებულია Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის ქვეშ ჯგუფური ღონისძიების ან შეხვედრის ფარგლებში, შეხვედრის ან ღონისძიების დაგეგმვისთვის მიღებული ინფორმაცია შეიძლება მიეწოდოს ამ შეხვედრებისა და ღონისძიებების ორგანიზატორებს და, საჭიროების შემთხვევაში, ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს ან მასში მონაწილე სტუმრებს.
 • ბიზნეს პარტნიორები. RHM Georgia LLC შეიძლება პარტნიორობდეს სხვა კომპანიებთან, რათა მოგაწოდოთ პროდუქტები, სერვისები ან შეთავაზებები ჩქვენს სასტუმროებში ყოფნის საფუძველზე და შესაბამისად გაუზიაროს თქვენი ინფორმაცია ჩვენს ბიზნესპარტნიორებს. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება შევთანხმდეთ პარტნიორებთან, რომ მოგაწოდოთ სხვა დამატებითი სერვისები. ამ სერვისების მიწოდებისთვის, ჩვენ უნდა მივაწოდოთ პარტნიორებს თქვენი პირადი ინფორმაცია. თუ თქვენ ხართ ლოიალურობის პროგრამების წევრი Reikartz Club, Reikartz Priority Guest, Reikartz Corporate Guest და Reikartz Business, ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორებს, რათა მათ დაგირიცხონ ფასდაკლება, ბონუსები და სხვა სარგებელი თქვენი პროგრამებში მონაწილეობის გამო. ჩვენ ასევე შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი ელფოსტის მისამართი, ჩვენს პარტნიორებს ტურიზმში, რათა დავეხმაროთ მათ შეაფასონ მოგზაურობის წესების დაცვა ან სპეციალური ტარიფების გეგმების გამოყენება, ან მივცეთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ მარკეტინგულ ღონისძიებში ჩვენს ტურიზმის პარტნიორებთან ერთად. RHM Georgia LLC შეიძლება ასევე პარტნიორობდეს მესამე მხარის ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ჩვენი პარტნიორი ტურისტული ოპერატორები, ტურისტული აგენტები და საგადახდო ბარათების პროვაიდერები, რათა უზრუნველყონ რეკლამის მიწოდება ჩვენს საერთო მომხმარებლებს. ჩვენს პარტნიორებს შეუძლიათ მოგაწოდოთ უფრო შესაფერისი შეთავაზებები ჩვენს სასტუმროებში თქვენი ყოფნის შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება მივცეთ მესამე მხარის პარტნიორებს თქვენი ამოცნობის უფლება, როდესაც ეწვევით ამ პარტნიორის ვებსაიტს ან აპლიკაციას, ან გაგიცნოთ, როგორც მათი ერთ-ერთი კლიენტი საიტების მონახულებისას, რათა მათ მოგაწოდოთ უფრო შესაბამისი შეთავაზებები. ჩვენ შეიძლება, უსაფრთხოების მოქმედი ზომების გამოყენებით, გავუზიაროთ თქვენი ჰეშირებული ელფოსტის მისამართი მესამე მხარეებს, რათა მათ შეძლონ მისი დაკავშირება მათ ჰეშირებულ ელფოსტის მისამართებთან და გამოგიგზავნოთ რეკლამები ჩვენი სახელით ინტერნეტით და ელექტრონული ფოსტით.
 • პარტნიორები-ორგანიზატორები, რომლებიც აწყობენ სარეკლამო აქციებს. RHM Georgia LLC -ს შეუძლია სხვა კომპანიებთან თანამშრომლობით ჩაატაროს სარეკლამო აქციები, გათამაშება, ლატარიები, შეჯიბრება ან კონკურსები, ასევე გასცეს პრიზები სხვა კომპანიების მიერ გამართულ ლატარიებსა და კონკურსებზე. თუ თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას ერთ-ერთ გათამაშებაში ან კონკურსში, ჩვენ შეიძლება თქვენი ინფორმაცია გავუზიაროთ ჩვენს ღონისძიების პარტნიორებს ან მესამე მხარის სპონსორებს.
 • მომსახურება სასტუმროებში. RHM Georgia LLC-მ შეიძლება მიაწოდოს პერსონალური ინფორმაცია მესამე მხარის პროვაიდერებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ სასტუმროს ტერიტორიაზე მომსახურებებს, მათ შორის სპა პროცედურებს, საკონფერენციო მომსახურებას, კვებას და სხვა დაკავშირებულ სერვისებს.
 • სერვისის პროვაიდერები. RHM Georgia LLC ენდობა მესამე მხარის კომპანიებს, რომ უზრუნველყონ სერვისები და პროდუქტები ჩვენი სახელით და შესაძლოა გადასცეს მათ თქვენი პირადი ინფორმაცია საჭიროებისამებრ. ზოგადად, ჩვენი სერვისის პროვაიდერები ხელშეკრულებით ვალდებულნი არიან დაიცვან თქვენი პერსონალური ინფორმაცია და არ შეუძლიათ სხვაგვარად გამოიყენონ ან გადასცენ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, გარდა კანონით მოთხოვნილი შემთხვევებისა. თუმცა, ჩვენი თაღლითობის აღმოჩენის სერვისის პროვაიდერებმა შეიძლება გამოიყენონ, მაგრამ არ მიაწოდონ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია თაღლითობის აღმოჩენის მიზნებისთვის. RHM Georgia LLC -მ ასევე შეიძლება ჩაირთოს სერვისის პროვაიდერებთან, რათა მოგაწოდოთ სიახლეები და მოგაწოდოთ სარეკლამო და საქმიანი მასალები ჩვენი სახელით, მათ შორის პერსონალიზებული რეკლამა ინტერნეტში და მობილურ აპლიკაციებში, თქვენი პრეფერენციებისა და მოქმედი კანონების შესაბამისად. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მხოლოდ კომპანიებთან, რომლებიც იძლევიან შესაძლებლობას უარის თქ მის მსგავს რეკლამებზე. ჩვენ ასევე შეიძლება გავცვალოთ ინფორმაცია სერვისის პროვაიდერებთან, რათა მოგცეთ საშუალება განავითაროთ მარშრუტები საიტების, ღონისძიებებისა და რესტორნების არჩევით იმ სიებიდან, რომლებიც ჩვენ მოვამზადეთ პირადად თქვენთვის, თქვენი პრეფერენციებისა და მესამე მხარის მონაცემების საფუძველზე.
 • კომერციული ოპერაციები. ბიზნესის განვითარებასთან ერთად, RHM Georgia LLC -ს შეუძლია გაყიდოს ან იყიდოს ბიზნესი ან აქტივები, ან შეწყვიტოს სასტუმროს მართვა რომელიც ამჟამად ჩვენს ბრენდების პორტფოლიოში არის. ამ მესამე მხარის მოების გათვალისწინებით, ჩვენმა კომპანიამ შეიძლება გადასცეს, გაყიდოს ან დათმოს შეგროვებული ინფორმაცია, მათ შორის, ზოგადი ინფორმაცია (აღწერილია დებულებაში) და პერსონალური მონაცემები ერთ ან მეტ აფილირებულ ან დამოუკიდებელი მესამე მხარის კომპანიებს, როგორც ამ კომერციული გარიგებები ნაწილს. ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით, ჩვენ მოგაწვდით შეტყობინებას ამ მიზნით პერსონალური მონაცემების მესამე მხარეებისთვის გადაცემის განზრახვის შესახებ და განვმარტავთ, თუ როგორ შეგიძლიათ უარი თქვათ ასეთ გადაცემაზე.
 • დამატება. გარდა ამისა, RHM Georgia LLC -ს შეუძლია გაამჟღავნოს პერსონალური ინფორმაცია შემდეგ შემთხვევებში: (i) მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად; (ii) საჯარო ხელისუფლების თხოვნების პასუხად; (iii) სამართლებრივი პროცესის მოთხოვნების შესაბამისად; (iv) LLC RHM Georgia-ს საიტის ვიზიტორების, სტუმრების, თანამშრომლების ან საზოგადოების უფლებების, კონფიდენციალურობის, უსაფრთხოების ან საკუთრების დასაცავად; (v) მათი უფლებების დასაცავად ან შესაძლო ზიანის შესამცირებლად; (vi) ჩვენს ვებ-გვერდებზე მითითებულ პირობების და წესების შესაბამისობის მიზნით; (vii) საგანგებო სიტუაციებში.

5. ზოგადი ინფორმაცია

როდესაც თქვენ ეწვევით და იყენებთ ჩვენს ვებსაიტებსა და აპლიკაციებს, RHM Georgia LLC აგროვებს სხვა არაპერსონალურად იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას საიტის თქვენ მიერ გამოყენების შესახებ, მაგალითად, თქვენ მიერ მონახულებული საიტის გვერდების კატალოგს, ასევე ვიზიტების რაოდენობას. ჩვენს საიტებზე ("ზოგადი ინფორმაცია"). RHM Georgia LLC იყენებს ზოგად ინფორმაციას და მესამე მხარის მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ რეკლამა ელექტრონული ფოსტით, ინტერნეტით (ჩვენსა და სხვა საიტებზე) და მობილური აპლიკაციებით. ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ზოგადი ინფორმაცია, რათა ჩვენს პარტნიორებს საშუალება მივცეთ თქვენი იდენტიფიცირება, როგორც ლოიალურობის პროგრამის წევრი Reikartz Club, Reikartz Priority Guest, Reikartz Corporate Guest და Reikartz Business, როდესაც ეწვევით პარტნიორის ვებსაიტს ან იყენებთ პარტნიორის აპლიკაციას, ან აღიაროთ თქვენ როგრც ერთ-ერთი მათი კლიენტი საიტების მონახულებისას ან ჩვენი აპლიკაციების გამოყენებისას, რათა მათ მოგაწოდოთ უფრო შესაფერისი შეთავაზებები. RHM Georgia LLC იყენებს cookie -ფაილებს და სხვა ტექნოლოგიებს (მაგალითად, „წერტილების მარკერები“, „ვებ შუქურები“, „ გამჭვირვალე GIF -ფაილებს“, ბმულები ელფოსტაში, JavaScript, მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო ოთახები Google-ის ან Apple-ის მიერ მინიჭებული ან სხვა მსგავსი ტექნოლოგიები) ასეთი ინფორმაციის შესაგროვებლად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს წაშალოთ ან დაბლოკოთ cookie ფაილები თქვენი კომპიუტერიდან ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით (ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წაშალოთ ან დაბლოკოთ cookie-ფაილები შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი ბრაუზერის დახმარების მენიუში). RHM Georgia LLC არ არის პასუხისმგებელი თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებზე. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მარტივი და პირდაპირი ინსტრუქციები, თუ როგორ მართოთ cookie- ფაილები სხვადასხვა ტიპის ვებ ბრაუზერებისთვის, საიტზე www.allaboutcookies.org. შეტყობინება ევროპის ეკონომიკური ზონა და დიდი ბრიტანეთის მცხოვრებთათვის: თუ თქვენ მდებარეობთ ევროპაში, ასევე შეგიძლიათ დაარეგულიროთ თქვენი cookie-ფაილების პრეფერენციები cookie-ფაილების განყოფილებაში Cookie Settings ("cookie-ფაილების პარამეტრები") Cookie Consent Manager-ის გამოყენებით ("cookie-ფაილების მართვის მენეჯერი რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ აქ: cookie-ფაილების Preferences (" cookie-ფაილების პარამეტრები").

RHM Georgia LLC -მ შეიძლება გამოიყენოს შეგროვებული და დაგროვილი ინფორმაცია ან ანონიმური პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც მიღებულია მესამე მხარის კომპანიებისგან ჩვენი მომხმარებლების უფრო ზუსტი სურათის მისაღებად (მაგალითად, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მთლიანი ინფორმაცია ჩვენი მომხმარებლების პროცენტის გამოსათვლელად კონკრეტული ქალაქის კოდით). ეს შეიცავს დემოგრაფიულ ინფორმაციას, როგორიცაა დაბადების თარიღი, სქესი და ოჯახური მდგომარეობა, სავარაუდო კომერციული ინტერესები, როგორიცაა საყვარელი პროდუქტები ან ჰობი, და სხვა ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მივიღოთ თქვენგან ან მესამე მხარისგან. 


ვინაიდან ზოგადი ინფორმაცია არ ასახავს თქვენს პირად იდენტიფიკაციას, RHM Georgia LLC-ს შეუძლია გაამჟღავნოს ეს ინფორმაცია კანონით დაშვებული ნებისმიერ შემთხვევაში. ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება გავაერთიანოთ ზოგადი ინფორმაცია პერსონალურ ინფორმაციასთან. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადი ინფორმაცია დაემატება პერსონალურ ინფორმაციას, მიღებული ინფორმაცია განიხილება როგორც პერსონალური ინფორმაცია ამ დებულებიმ წესების შესაბამისად.

6.კონფიდენციალური ინფორმაცია

«კონფიდენციალური ინფორმაცია» ეხება თქვენს რასას ან ეროვნებას, პოლიტიკურ შეხედულებებს, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ მრწამსს, პროფკავშირის წევრობას, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, სექსუალურ ცხოვრებას და ორიენტაციას, გენეტიკას, კრიმინალურ წარსულს, აგრეთვე ნებისმიერ უნიკალურ ბიომეტრულ მონაცემს, რომელიც გამოიყენება იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის. ზოგიერთ იურისდიქციაში, მობილური ტელეფონის ოთახები, მდებარეობის მონაცემები და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ინფორმაცია ასევე კონფიდენციალურია.

RHM Georgia LLC ჩვეულებრივ არ აგროვებს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, თუ ის ნებაყოფლობით არ არის მოწოდებული თქვენ მიერ ან არ არის მოთხოვნილი ჩვენგან მოქმედი კანონებითა და რეგულაციებით. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენს მიერ მოწოდებული ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია უფრო მაღალი დონის სერვისის უზრუნველსაყოფად, რომელიც საუკეთესოდ შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს (მაგალითად, უზრუნველვყოთ ოთახს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის).

7. ბავშვებისგან მიღებული პირადი ინფორმაცია

RHM Georgia LLC განზრახ არ აგროვებს პირად იდენტიფიკაციას 18 წლამდე ასაკის პირებისგან. თუ თქვენ ხართ მშობელი ან მეურვე, არ მისცეთ უფლება თქვენს შვილებს მიაწოდონ პირადი ინფორმაცია თქვენი ნებართვის მესამე მხარის შე.

8. საიტზე წვდომა მობილური ტელეფონიდან და მოწოდებული სერვისები მდებარეობის მიხედვით

RHM Georgia LLC გთავაზობთ მობილურ აპლიკაციებს, რომელთა ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სმარტფონზე ან მობილურ მოწყობილობაზე. ამ აპლიკაციებს აქვთ სხვადასხვა ფუნქციონირება, რაც აუმჯობესებს მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხს. სერვისების მიწოდების გარდა, ჩვენმა აპლიკაციებმა შეიძლება შეაგროვოს პირადი და ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც გამოყენებული იქნება ამ დებულებიმ შესაბამისად. თუ ნებას რთავთ ჩვენს მობილურ აპლიკაციებს თქვენი მდებარეობის შესახებ ინფორმაციაზე წვდომა თქვენს მოწყობილობაზე, ჩვენმა მობილურმა აპლიკაციებმა შეიძლება გამოიყენონ გლობალური პოზიციონირების სისტემის (GPS) ტექნოლოგია და თქვენი მობილური მოწყობილობის სხვა ტექნოლოგიები (მაგალითად, უკაბელო გადამცემები, რომლებიც ცნობილია როგორც "შუქურები"), რათა მოგაწოდოთ მიიღეთ ინფორმაცია და შეთავაზებები თქვენი მდებარეობის მიხედვით. «შუქურები» საშუალებას გვაძლევს შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენი მდებარეობის შესახებ მონაწილე სასტუმროებში, მობილურ მოწყობილობებთან ურთიერთქმედებით, რომლებიც დიაპაზონის ფარგლებშია. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მდებარეობის ინფორმაცია სასტუმროს მომსახურების დონის გასაუმჯობესებლად, შეტყობინებების და სხვა ინფორმაციის გაგზავნით თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე, ნავიგაციის დახმარების გაწევით, როდესაც გადაადგილდებით ჩვენს სასტუმროებში მიმდებარედ და გამოგიგზავნით ინფორმაციას და წინადადებებს პროდუქტებზე, სერვისებზე ან ღონისძიებე ბზე, რაც ჩვენი აზრით შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ეს მონაცემები მესამე მხარის კომპანიებს, მათ შორის ბიზნეს პარტნიორებს და სერვისის პროვაიდერებს, რათა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, შეთავაზებები და სერვისები, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ან შეზღუდოთ მდებარეობის ინფორმაციის შეგროვება აპლიკაციაში პარამეტრების შეცვლით ან თქვენი მობილური მოწყობილობის პარამეტრების შეცვლით.

ჩვენ ვთავაზობთ ყველა ამ მობილურ და მდებარეობაზე დაფუძნებულ სერვისებს მხოლოდ ადგილობრივი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით.

9. ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებსა და სერვისებზე

ჩვენი ვებსაიტი და მობილური აპლიკაციები შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ამ მონაცემების შეგროვებაზე და მართვაზე, გამოყენებასა ასევე ამ მესამე მხარის მიერ მონაცემთა და ინფორმაციის მიწოდებაზე ან გამჟღავნებაზე. თუ თქვენ აწვდით ინფორმაციას მესამე მხარის საიტებზე, მაშინ მოქმედებს ამ საიტების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და მომსახურების პირობები, რომელიც გამოიყენება ამ საიტებზე. ჩვენ გირჩევთ, გადახედოთ მათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, სანამ ვებსაიტებს პერსონალური ინფორმაციის მიწოდებას მოუწოდებთ.

RHM Georgia LLC ასევე შეიძლება პარტნიორობდეს შეზღუდული რაოდენობის ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ უფასო ინტერნეტ წვდომას ჩვენი სტუმრებისთვის. თქვენ მიერ ინტერნეტით სარგებლობა სასტუმროში ხორციელდება მესამე მხარის ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის გამოყენების. პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ეს წესები და პირობები შესვლის გვერდის ბმულის გამოყენებით ან ინტერნეტ პროვაიდერის ვებსაიტის მონახულებით.

10. პირადი ინფორმაციის დაცვა

RHM Georgia LLC მიიღებს გონივრულ ზომებს, რათა: (i) დაიცვას პერსონალური ინფორმაცია არასანქციონებური წვდომისგან, გამჟღავნებისგან, ცვლილების ან განადგურებისგან; (ii) მონიტორინგი გაუწიოს, რომ ინფორმაცია იყოს ზუსტი და განახლებული შესაბამის შემთხვევაში. ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულია ინფორმაციული უსაფრთხოების პროფესიონალების სანდო გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია RHM Georgia LLC -ს უსაფრთხოების პროგრამის შექმნაზე, განახლებასა და მართვაზე. RHM Georgia LLC გლობალური ინფორმაციის უსაფრთხოების გუნდი პასუხისმგებელია, სხვა საკითხებთან ერთად, მონიტორინგს ჩვენი სისტემების პოტენციურ შეჭრაზე, პოტენციურ ინციდენტებზე რეაგირებაზე, სასტუმროს ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რეგულარულად ჩატარებს ანალიზს და განაახლებს უსაფრთხოების კონტროლის სისტემას, რომელსაც ჩვენი კომპანია იყენებს მონაცემთა დასაცავად და ასევე გლობალური ინფორმაციისთვის უსაფრთხოების ტრენინგი პასუხისმგებელია, სხვა საკითხებთან ერთად, ჩვენი სისტემების მონიტორინგზე პოტენციურ შეჭრაზე, პოტენციურ ინციდენტებზე რეაგირებაზე, სასტუმროს ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, უსაფრთხოების კონტროლის რეგულარული ანალიზი და განახლებაზე, რომელსაც ჩვენი კომპანია იყენებს მონაცემთა დასაცავად და ინფორმაციული უსაფრთხოების პროგრამის RHM Georgia-ს LLC ფარგლებში ტრენინგს. უსაფრთხოების ინციდენტების შემთხვევაში, ჩვენი კომპანია აცნობებს მარეგულირებელ ორგანოებს და/ან მომხმარებლებს მოქმედი კანონებისა ან რეგულაციების შესაბამისად. RHM Georgia LLC ასევე ითხოვს ჩვენს პარტნიორებს და სერვისის პროვაიდერებს, რომ მაქსიმალურად დაიცვან მათ მიერ მიღებული პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. ინტერნეტში ტრანზაქციების განხორციელებისას, ჩვენ ვიყენებთ საკმარის ტექნიკურ საშუალებებს, რათა დავიცვათ თქვენს მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით არ არსებობს აბსოლუტურად სანდო უსაფრთხოების სისტემა ან მონაცემთა გადაცემის სისტემა ინტერნეტით. 
თქვენი კონფიდენციალური მონაცემების დასაცავად, არ გამოგვიგზავნოთ გადახდის ბარათის ოთახები ან სხვა კონფიდენციალური პერსონალური ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტით.

11. პერსონალური ინფორმაციის საზღვარგარეთ გადაცემა

Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის პორტფოლიოში შემავალი სასტუმროები განლაგებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და თითოეულ სასტუმროში თქვენ შემოგთავაზებთ იგივე მაღალი დონის მომსახურებას. ამ მიზნით, თქვენ აცნობიერებთ, რომ ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია Reikartz Grup Otel-ის ბრენდის ქოლგის პორტფოლის სხვა წევრებს, სასტუმროებს, რომლებსაც მართავს RHM Georgia LLC ან მომსახურების მიმწოდებლებს საზღვარგარეთიდან. სასტუმროს ასევე შეუძლია შეინახოს თქვენი პერსონალური მონაცემების ასლი, როდესაც ამას მოითხოვს მოქმედი კანონები ან რეგულაციები. იმისდა მიუხედავად, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონები შეიძლება არ იყოს ისეთი სრულყოფილი, როგორც თქვენს ქვეყანაში, ჩვენი კომპანია მიიღებს შესაბამის ზომებს, რათა თქვენი პერსონალური მონაცემები განიხილებოდეს ამ დებულების წესებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. პერსონალური ინფორმაციის შეცვლა და წვდომა

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, RHM Georgia LLC -ს შეუძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაციის შესახებ და საჭიროების შემთხვევაშიც კი შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა თქვენი მონაცემების გარკვეული სახის დამუშავებაზე და/ან მოითხოვოთ შეცვლა, შესწორება, წაშლა. თქვენი პერსონალური მონაცემები და/ან შეაჩერეთ მისი დამუშავება... ყველა საჭირო განახლება და ცვლილება განხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და კანონის მოთხოვნების შესაბამისად. სადაც კანონით ნებადართულია, შეიძლება დაწესდეს შესაბამისი საფასური თქვენი მოთხოვნის დამუშავების ხარჯების დასაფარად. მოთხოვნები შეიძლება გაიგზავნოს ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: reservation@reikartz.ge კონფიდენციალურობის დასაცავად მოთხოვნაზე პასუხი გაიგზავნება ჩვენთან რეგისტრირებულ ან სხვაგვარად მოწოდებული. გარდა ამისა, გარკვეულ გარემოებებში და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ RHM Georgia LLC არ მიაწოდოს თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაცია ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებს ან რომ ჩვენ შევწყვიტოთ თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება ელექტრონული ფოსტით ან ქვემოთ მოცემულ მისამართზე. ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ასეთ მოთხოვნებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. პასუხისმგებლობა

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების ან დაკარგვის შემთხვევაში, RHM Georgia LLC არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს ინფორმაცია:
- საჯარო გახდა გამჟღავნებამდე ან დაკარგვამდე;
- მიღებული იქნა მესამე მხარისგან RHM Georgia LLC -ს მიერ მის მიღებამდე;
- გაჟღერდა სტუმრების, სასტუმროს ვიზიტორების, კონფერენციის მონაწილეებისა და სხვათა თანხმობით.

14. პირადი ინფორმაციის შენახვა

RHM Georgia LLC ინახავს თქვენს პირად ინფორმაციას ამ დებულების პირობებით განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მოითხოვს შენახვის უფრო მეტ პერიოდს ან სხვაგვარად გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით. თქვენი ყოფნის დასრულებიდან სამი წლის განმავლობაში, ჩვენ ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც შეგროვებულია ამ დებულებით განსაზღვრული მიზნებისთვის. სხვა პერსონალური მონაცემები ინახება უფრო მოკლე ვადით, თუ ეს შესაძლებელია და კანონით ნებადართულია. 
ჩვენ გავანადგურებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს რაც შეიძლება მალე, მათი აღდგენის ან რეკონსტრუქციის შესაძლებლობის გარეშე.

ქაღალდზე პერსონალური მონაცემები განადგურდება საიმედო გზით, მაგალითად, ქაღალდის დოკუმენტების დაქუცმაცებით, დაწვით ან სხვაგვარად, ხოლო ელექტრონული ფორმით შენახული პერსონალური მონაცემები განადგურდება ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, რაც გარანტიას იძლევა ამ მონაცემის შემდგომი აღდგენის ან რეკონსტრუქციის შეუძლებლობას.

15. მარკეტინგული კომუნიკაციების არჩევანი

თუ თქვენ მოგვაწოდეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია (ფოსტის მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი ან ტელეფონის ნომერი) თქვენი სურვილის შესაბამისად და თქვენი თანხმობით (საჭიროების შემთხვევაში), RHM Georgia LLC შეიძლება გაცნობოთ ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ან მოგიწვიოთ თქვენ ღონისძიებებზე ელექტრონული ფოსტით, ონლაინ რეკლამით, სოციალური ქსელებით, WeChat-ით, WhatsApp-ით, Viber-ით, Telegram-ით, ტელეფონით, ტექსტური შეტყობინებების (მათ შორის SMS და MMS) გამოყენებით, Push შეტყობინებებით, შიდა შეტყობინებებით, ფოსტით, სერვისის მომხმარებელთა მხარდაჭერის საშუალებით და სხვა საშუალებებით.

თუ თქვენ გირჩევნიათ არ მიიღოთ ჩვენგან ელექტრონული მარკეტინგული მასალები, შეგიძლიათ გააუქმოთ გამოწერა ნებისმიერ დროს, ჩვენგან მიღებულ ელ.წერილში გამოწერის გაუქმების ფუნქციის გამოყენებით. თქვენი უარის თქმის მოთხოვნის დამუშავებას შეიძლება ათი სამუშაო დღე დასჭირდეს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ განაცხადოთ, რომ უარი თქვით ტექსტური შეტყობინებების მიღებაზე სასტუმროს მისაღებში რეგისტრაციის დროს, ყოფნისა და გასვლისას.

16. ცვლილებები დებულებაში

დროდადრო შეიძლება შეიტანოს ცვლილებები ამ დებულებაში. ამ დებულებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, ბმული დებულების განახლებული ვერსიის შესახებ გამოჩნდება ჩვენი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე და თუ დარეგისტრირდით რომელიმე პროდუქტის ან სერვისის გამოსაყენებლად, მიიღებთ შეტყობინებას შერჩეული კომუნიკაციის მეთოდით. ამ დებულების ბოლო განახლების თარიღი მითითებულია ამ ბმულზე და დოკუმენტის ზედა ნაწილში. დებულებაში ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შედის მისი განახლებული ვერსიის ვებგვერდზე გამოქვეყნების დღიდან. საიტის, ჩვენი ნებისმიერი პროდუქტისა და სერვისის გამოყენებით და/ან განახლებულ დებულებაზე თანხმობის მიცემით, ასეთი ცვლილებების გამოქვეყნების შემდეგ, თქვენ ეთანხმებით შესწორებულ დებულებას, რომელიც მოქმედებს. 

17. დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამ დებულებასთან დაკავშირებით ან RHM Georgia LLC -ს მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენების ვარიანტებთან დაკავშირებით და თუ გსურთ მადლიერების გამოხატვა ან საჩივრის გაგზავნა, გამოგვიგზავნეთ ელ. ფოსტაზე reservation@reikartz.ge ჩვენ გიპასუხებთ რაც შეიძლება მალე. 

18. ცვლილებები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება RHM Georgia LLC კონფიდენციალურობის დებულებაში

განახლებულია, რათა უზრუნველყოს უფრო დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ აგროვებს, იყენებს, ავრცელებს და იცავს RHM LLC Georgia ჩვენი სტუმრების პერსონალურ ინფორმაციას.

 • დამატებულია დანართი 1: «დამატებითი დებულებები, რომლებიც გამოიყენება ეეზ-ს რეზიდენტების პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე». დანართი 1 შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას, რომელიც მოწოდებულია ევროპარლამენტისა და აპრილის საბჭოს 2016/679 (ევროკავშირის) განკარგულების შესაბამისად, 27 აპრილი {{2016}}, პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიმართ ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ და თავისუფალი ასეთი მონაცემების გადაადგილება, რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ "მონაცემთა დაცვის ევროკავშირის ზოგად რეგულაცია" (GDPR).
მთავარი ქსელის წესები კონფიდენციალურობის პოლიტიკა